Orientació pedagògica

Orientació pedagògica

Orientació pedagògica

Els Tallers tenen la intenció de fer de la formació dels seus actors i actrius una eina per evolucionar i créixer com a persones. Això és fruit del seu convenciment que el teatre és una de les eines més potents per prendre consciència de les pròpies emocions així com per fer-se més sensible a les dels altres.

Alhora el teatre convida a la transformació, a amagar-nos rere noves màscares diferents a la que ens posem cada dia. Això ajuda a la dilatar la imaginació, a buscar vies per acostar-nos a les nostres il·lusions, a desenvolupar el sentit crític i per tant a estar més tranquils i contents amb la vida. Els tallers consideren que el teatre és un espai obert a tothom disposat a reinventar-se i per tant un espai idoni per a treballar la cohesió social i fer del nostre entorn un món una mica més humà.

Els Tallers busquen aquest desenvolupament conduint l'alumne a una experiència escènica en un sentit ampli. Sempre en funció de l'edat, al llarg del curs els alumnes treballen sobre els següents eixos:
- Tècniques per a la millora de la interpretació: Text, veu, dicció i expressió corporal
- Disciplines teatrals: Improvisació, màscara, pantomima, titelles i clown
- Tasques associades a la creació i muntatge d'espectacles: Creació per escrit d'una peça dramàtica, creació col·lectiva d'un espectacle, disseny de vestuari i escenografia, direcció escènica.

Els tallers compten amb un equip de professors format en diverses disciplines del món de les arts escèniques. Per això cada un d'ells aporta un matís personal a les seves sessions. La filosofia que comparteix tot l'equip, recau essencialment en un apassionament per al teatre que es pretén encomanar a totes les persones que entren en contacte amb el projecte.